Penghantaran

Penghantaran dilakukan setiap hari pada jam 1.00-2.00 pm

*Penghantaran hanya akan dibuat selepas bayaran diterima.

 COD kawasan berhampiran BSP/ Serdang dll